Fuengirola, Svenska kyrkan i utlandet 2015.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Rapport från en resa

Nyhet Publicerad

till Svenska kyrkan i Fuengirola- Costa del Sol i Spanien. Rapporten är skriven av Anna-Karin Natander, pastoratets lokala SKUT-ombud.

Under några dagar i slutet av oktober fick jag den stora förmånen att åka  på en studieresa  med representanter för SKUT-råden i hela landet  till Fuengirola i Spanien.

Det är oerhört inspirerande att få se verksamheten i verkligheten.
Svenska Kyrkan ligger mycket centralt i Fuengirola – mitt inne i själva staden och nära stranden. Den ligger en trappa upp i ett vackert hus – en stor terrass med bord och stolar utanför cafédelen, biblioteket och barnhörnan och till vänster kyrksalen.

Under söndagens gudstjänst är varje plats upptagen!

En stor förtjusande innegård finns också – med springbrunnar och vackra blommor.

Verksamheten år omfattande och livlig. Man har gudstjänst 3 gånger i veckan, konserter, dop, vigslar, begravningar och konfirmation, dessutom sygrupp, trivelkvällar, kör, AA-grupp, spansklektioner, barnkör och småbarnsgrupp, söndagsskola,  ”häng” för gymnasieungdomar m.m. m. m.
Varanna vecka kommer ungdomar och brer smörgåsar som man delar ut till hemlösa i Malaga.

Vi hade tillfälle att samtala med församlingsbor, vilket var mycket givnde.
Jag talade med flera av ”eldsjälarna” och fick veta att för några år sedan kom representanter för SKUT ner från Uppsala och meddelade att kyrkan skulle stängas – verksamheten skulle läggas ner.(SKUT skulle spara17miljoner )
Detta ledde till att frivilliga i församlingen mobiliserade alla krafter – det blev en nytändning – alla hjälptes åt – och nu är verksamhetern större och bättre än någonsin.
Det bor c:a 50000 svenska på Solkusten. När man bor utomlands är det oerhört viktigt att ha en trygg mötesplats. Många av församlingsborna kommer flera gånger i veckan -Svenska Kyrkan erbjuder något för alla.

Ibland skulle man önska lite av samma engagemang här hemma i våra församlingar!

Text av Anna-Karin Natander, SKUT-ombud i Söderhamns pastorat och suppleant i SKUT-rådet, Uppsala stift