Mänskliga rättighetsdagar om Colombia och sociala medier

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkan bidrar med seminarier om kvinnors rättigheter, om fred i Colombia, flyktingmottagande och hur mobiler är ett verktyg för att förändra. MR-dagarna, Nordens största forum för mänskliga rättigheter, anordnas i Malmö 17-19 november.

Mänskliga rättigheter är en del av allt utvecklings- katastrof och påverkansarbete för Svenska kyrkans internationella arbete. Vi arbetar för att lokala organisationer runt om i världen ska kunna påverka och förändra. Därför är mänskliga rättighets-dagarna ett viktigt forum för Svenska kyrkan.

Här medverkar Svenska kyrkan i  seminarier under MR-dagarna:

Det hållbara mottagandet – kyrkoherde Anders Ekhem med flera delar berättar om erfarenheter av flyktingmottagande i Malmö. Torsdag 17 november 15:00 - 16:00 Lokal: High live 2

Rättigheter mellan könen i förändring/Gender justice in transition – Lucia Teresa Morillo Martinez från Akabadaura in Colombia med flera. Om hur kvinnors rättigheter kränks i konflikter och vad det går att göra åt det. Torsd 17 nov 15-16. Lokal: High live 3. På engelska

Kollektiva och ESK-rättigheter utmanar fred i Colombia - Patricia Tobón, Sandra González och Maryuri Mosquera representerar minoriteter och berättar hur fredsavtal och gruvbolag påverkar ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Fred 9-10. Lokal: Live 3

Mobiler och läsplattor som verktyg att förändra/Mobile and tablets as tool for change  – unga från Bench Marks Foundation i Sydafrika med flera berättar hur de använder sociala medier och digitala verktyg för att utkräva ansvar i  Sydafrika. Fred 18 nov 14:30-16 Lokal Live 6+ 7. på engelska. 

Utförligare information om seminarierna under MR-dagarna.

Mer information och biljetter.