Med biskop Johan Tyrberg ses Helena Olofsson, som mottog Hörby kommuns miljöpris 2013, kommunfullmäktiges ordförande Tommy Hall, kommunchef Johan Eriksson och näringslivschef Karin Kroon Gunnarsson. I fonden Johan Falkmans berömda muralmålning.
Foto: Maria Lundström

Fruktbara möten när biskopen mötte Hörby kommun

Nyhet Publicerad Ändrad

På den näst sista visitationsdagen i Mellanskåne den 11 november gick turen till Hörby. Efter morgonbön i Hörby kyrka följde en förmiddag i kommunhuset där bland andra kommunchef Johan Eriksson berättade om möjligheter och utmaningar.

Att temat för visitationen är Fruktbar jord märktes tydligt. Kommunen välkomnade med smakrik ekologisk fika från ett av traktens företag, @lantis.

Hörby kommun ligger i hjärtat av Skåne. Eftersom det är en mindre kommun är samverkan med andra nödvändig. Viktiga samarbetspartners är bland andra kommunerna i nordost samt närliggande Eslöv och Höör.

Fokus är just nu på den vision om utveckling av Hörby kommun som är klar sedan i våras, Översiktsplan 2030. Framöver satsar man på marknadsföring, bostadsbyggande, bredband och superbussar.  

Till glädjeämnena hör snabb tillväxttakt och ett blomstrande näringsliv, medan utmaningarna för kommunen är att ta emot nyanlända flyktingar, tackla en underhållsskuld vad gäller fastigheter och bromsa kostnadsutvecklingen.

- Vi har en enorm potential med vårt centrala läge, rimliga bostadspriser och välmående företag, betonade kommunchefen.

Näringslivschef Karin Kroon Gunnarsson instämde och lyfte att nyckelord är entreprenörskap, djärvhet och att våga ta plats.

- Det tema ni valt för visitationen stämmer väl in på vår kommun. Jord- och skogsbruk är den största branschen. Vårt näringsliv består av drygt 2 000 företag. Över 700 av dem bedriver lant- eller skogsbruk. Småföretagen är viktiga. De stora industriföretagens tid är förbi.

Helena Olofsson, ekologisk bonde, arrangerar kulturvandringar.
Helena Olofsson, ekologisk bonde, arrangerar kulturvandringar. Foto: Maria Lundström

Besöksnäring, turism och evenemang är också givet att satsa på och bidrar i hög grad till kommunens attraktionskraft, poängterade näringslivschefen.

Biskopens adjunkt Per Arne Joelsson pekade på att Svenska kyrkan har en viktig uppgift framåt att profilera sig mer i turistsammanhang:

- Vårt kulturarv, kyrkorna och kyrkogårdarna, utgör ett unikt arv. De representerar en fantastisk miljö och kontaktytor som det går att göra mer av. Glöm inte kyrkorna när det gäller besöksnäringen!

Helena Olofsson, modern ekologisk lantbrukare och kulturgeograf, tog vid och gav en inblick i hur hon arbetar. Helena anordnar bland annat kulturvandringar för grupper, företag och skolklasser. Hon tar besökarna med på en resa i historien och guidar kunnigt i den vackra miljön runt Önneköp och på Linderödsåsen.  

2013 utsågs Helena Olofsson till Hörbys miljöpristagare. Hon brinner för de öppna landskapen.

- De artrika naturbetesmarkerna är en omistlig resurs som tyvärr håller på att försvinna. I hela landet finns bara några få procent naturbetesmark kvar. Dessa marker har ett jättevärde för den biologiska mångfalden. När det gäller artrikedom kan man jämföra dem med regnskogarna, berättade Helena och fortsatte:

- Utvecklingen går mot att Sverige importerar över 50 procent av allt nötkött. Vi behöver fler kor om vi vill värna våra öppna landskap. Det storskaliga jordbruket är även ett hot mot bin och humlor. Utan bina kollapsar vårt ekosystem på sikt. 75 procent av allt vi äter behöver pollinering. Här kan man tala om en global katastrof.

Vad kan vi göra för att motverka det som händer? Jo, som konsumenter kan vi påverka genom att köpa svenskt kött, svensk mjölk och svensk honung.  

Innan mötet var till ända avslutades utbytet på kommunhuset med tankar kring fortsättningen. Hur kan de fruktsamma samtal som förts mellan kommunen och kyrkan tas vidare? Kyrkoherden i Hörby, Olof Sandström, lovade att ta bollen och se hur man skulle kunna samverka mer. Kommunfullmäktiges ordförande Tommy Hall kom med synpunkten att det finns mycket kyrka och kommun kan göra tillsammans, särskilt när det gäller att skapa trygghet för invånarna, inte minst för de äldre. 

 Maria Lundström

FAKTA

Hörby kommun har cirka 15 000 invånare och ligger mitt i Skåne. Centralorten Hörby är en handelsort med långa anor. Hörby kommun är den största arbetsgivaren i kommunen med runt 1 400 anställda.

En intervju med Helena Olofsson finner du här nedan.

”Det är bra att kyrkan tar ställning för miljön”

När biskop Johan Tyrberg den 11 november träffade representanter för Hörby kommun var Helena Olofsson en av de privata näringsidkare som medverkade.

- Det var ett väldigt positivt möte. Jag är glad för att jag fick tillfälle att berätta om min verksamhet, säger Helena, som är ekologisk bonde och arrangör av kulturvandringar på Linderödsåsen.

Vad tycker du om visitationens tema Fruktbar jord?

Jag laddar mina batterier i naturen. Det är läkande. Vi har också en jättefin kyrka i Långaröd som jag gärna går in i för att finna stillhet och ro.

Helena Olofsson, ekologisk bonde

- Det är angeläget. Det är bra att kyrkan tar ställning för miljön. Utan naturen är vi ingenting. Vi har bara en jord. Det är fem i tolv. Det krävs att vi alla samarbetar. Vi kan inte bara leva här och nu. Vi måste tänka på de som kommer efter oss. Vi har inte ärvt jorden av våra föräldrar utan lånat den av våra barn.  

Helena lyfter indianerna som ett gott exempel. De tänker sju generationer framåt.

- När vi ser på stengärden som är många tusen år gamla får vi perspektiv. Så mycket som vi ändrat i landskapen de senaste 150 åren har det inte ändrats på 5 000 år. Det får konsekvenser.

Att bygga på åkermark av allra högsta klass är ett exempel på kortsiktigt agerande, menar Helena.

- Många i dagens samhälle lever så långt ifrån djur och natur. Vi glömmer bort det viktigaste. Jag laddar mina batterier i naturen. Det är läkande. Vi har också en jättefin kyrka i Långaröd som jag gärna går in i för att finna stillhet och ro, avslutar Helena.

Maria Lundström

Fakta: Visitation

  • Visitation innebär i Svenska kyrkan, att biskopen (eller prosten på biskopens uppdrag) besöker församlingar eller kontrakt för att möta församlingsbor, anställda och förtroendevalda medarbetare för att lyssna, ge råd och inspiration samt att utöva tillsyn.
  • Biskopens uppdrag att visitera stiftets församlingar regleras av Kyrkoordningen från år 2000.
  • På 1600-talet var närvaron vid visitationerna obligatorisk inte bara för prästerna utan även för gemene man. Ingen fick lov att utebli. Den som var frånvarande utan giltig orsak riskerade att bötfällas. Då katekesförhöret var över, och de som visat sig duktiga berömts och de mindre framstående bannats, fick kvinnor och barn lov att bege sig hemåt. Socknens män och präster samt biskopen och hans följe stannade kvar i kyrkan för att avhandla viktiga frågor.
  • Generellt kan man säga, att visitationerna förändrats att från gångna tiders inspektion till vår tids betoning på inspiration, vägledning och gemenskap.