Diakonemblem
Foto: Linda Mickelsson /Ikon

Kyrkans tidning uppmärksammar diakoner i chefsposition

Nyhet Publicerad Ändrad

Ing-Marie Gustavsson är en av relativt få diakoner inom Svenska kyrkan som också är chef, något som Kyrkans tidning i senaste numret uppmärksammar. 

Från att tidigare varit distriktschef i Kyrkbyn-Älvstranden, är hon nu Administrativ chef i församlingen. 

Ing-Marie berättar:

- Som chef kan en inte lägga sin tid på gruppen och samtal, men kan påverka diakonin på andra sätt. Nu har jag ett övergripande ansvar och bidrar till att det diakonala arbetet har bra förutsättningar i resurser och organisation.

- Christina Eriksson var en av de första kyrkoherdarna som rekryterade en diakon som distriktschef. Det var Christina som anställde mig i Lundby församling 2009. Sedan har fler kyrkoherdar bidragit till att utveckligen fortsatt. Kristian Lillö, kyrkoherde i Lundby församling, anställde mig som administrativ chef, diakon 2015 och utveckligen gick ett steg till.