Biskopen besöker Häggenås-Lit-Kyrkås

Nyhet Publicerad

Biskop Eva Nordung Byström erbjuds ett späckat program när hon i veckan besöker Häggenås-Lit-Kyrkås församling för en officiell visitation. – Det ska bli roligt och intressant att lära känna församlingen och dess medarbetare, det ser jag verkligen fram emot, säger hon.

I uppdraget som biskop ingår att utöva tillsyn över stiftets församlingar. I Härnösands stift, finns ett 100-tal församlingar och med några års mellanrum får alla ett officiellt besök, en så kallad visitation. Under visitationen fördjupar biskopen sina kunskaper om församlingen och dess omvärld genom att besöka olika verksamheter och även delta i flera gudstjänster. Interna samtal med församlingens personal och förtroendevalda är en annan viktig del av besöket.

Detta är Eva Nordung Byströms sjätte officiella besök i Jämtland sedan hon tillträdde som biskop för Härnösands stift för snart två år sedan.
– Jämtland har en särskild plats i mitt hjärta eftersom jag gjorde mina första år som präst i länet, säger hon.

Biskopsvisitationen i Häggenås-Lit-Kyrkås församling inleds på morgonen onsdag den 9 november hos kyrkisbarnen i Lit och fortsätter under dagen med bland annat besök i Lits och Häggenås kyrkor. På onsdagkväll deltar biskopen vid en församlingsafton. På torsdag besöker hon bland annat barnkören och internationella gruppen i Lit och deltar även på en ungdomskväll. På fredag besöks Kyrkås kyrka samt Lillsjöhögens Stavkyrka. Då kommer biskopen även att möta Kyrkås syförening. Fredagen avslutas med aftonbön och en musikstund i Lits kyrka.

Biskopsvisitationen avslutas med visitationsstämma som hålls i samband med en familjemässa Lits kyrka söndag 20 november, alltså en vecka senare. Då delar biskopen med sig av de iakttagelser hon gjort under besöket och alla som vill har möjlighet att ställa frågor till henne.

Kontaktperson:
Mia Ödmark, biskopsadjunkt, tfn 072-234 30 60