Foto: Martin Lindeborg

Kulturfest med trolleri, dans och spännande samtal

Nyhet Publicerad

Biskop Johan Tyrbergs visitationsvecka i Frosta kontrakt avslutas lördagen den 12 november med kulturfest i Höör. Vi får bland annat lyssna till ett samtal mellan journalisten Jesper Aspegren och biskopen.

Biskop Johan Tyrbergs visitationsvecka i Frosta kontrakt avslutas lördagen den 12 november med kulturfest i Höör. Vi får bland annat lyssna till ett samtal mellan journalisten Jesper Aspegren och biskopen.

Program:

14.00 Kulturfest med musikalelever från Eslövs folkhögskola, trolleri med prästen och trollkarlen Peter Barvestedt samt ett samtal mellan journalisten Jesper Aspegren och biskop Johan. Plats: Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör.

16.00 Festmässa i Höörs kyrka med biskop Johan Tyrberg, kontraktsprost Mikael Johansson och kör under ledning av kontraktets kyrkomusiker.

Pressbilder på biskop Johan finns i Lunds stifts pressrum: https://www.svenskakyrkan.se/lundsstift/pressbilder-johan-tyrberg

Mer information om visitationen finns på Lunds stifts webbplats: https://www.svenskakyrkan.se/lundsstift/visitation-i-frosta-kontrakt

Följ biskop Johan Tyrbergs visitation via hans Twitterkonto, på Lunds stifts Facebooksida samt via #fruktbarjord.


Camilla Lindskog

Pressekreterare, Lunds stift
Telefon: 046-15 55 23
E-post: camilla.lindskog@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/lundsstift
www.facebook.com/lundsstiftsvenskakyrkan http://www.mynewsdesk.com/follow/75903

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 169 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlings-verksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen och egendomsnämnden är de verkställande organen. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.