Foto: Arne Hyckenberg

Svenskarna hinner inte med sorgen i vardagen

Nyhet Publicerad

Inför allhelgona har Svenska kyrkan låtit SIFO undersöka hur svenskar känner kring sorg och saknad. Undersökningen visar att de allra flesta anser att det är viktigt att minnas dem som dött. En stor del – 38 procent – vill göra mer för att hedra minnet av dem de saknar, men säger att hinder i vardagen kommer i vägen eller vet inte vad de kan göra.

Ungefär hälften av svenskarna tänder ljus vid någons grav under allhelgonahelgen*. Nu förbereder sig församlingar runtom i Sverige för ta emot helgens besökare.

Svenska kyrkan har tillsammans med SIFO undersökt hur svenskar ser på sorg. I undersökningen framkommer att 80 procent tycker det är viktigt att minnas dem gått bort.

– Ofta håller vi sorgen inom oss, men den är en del av livet och något som förenar alla människor. Sorgen har en plats i vardagen och inte bara vid vissa tillfällen, som allhelgona, säger Ingrid Edgardh, sjukhuspräst i Svenska kyrkan.

38 procent vill göra mer för att hedra minnet av dem de saknar. När vi frågade vad som hindrade dem från att göra det fick vi olika typer av svar. 29 procent har svårt att formulera vad som hindrar dem, trots att de själva tycker det är viktigt att minnas dem de saknar. 22 procent menar att yttre störningsmoment stjäl deras uppmärksamhet medan 10 procent önskar en längre sammanhållen stund att tänka. En annan anledning är en rädsla för sorgen i sig, särskilt bland unga 18-29 år där 35 procent antingen är rädda för att själva bli ledsna eller att andra ska se dem ledsna.

– Vi möter alla sorg under livet. Det är okej sörja och bearbeta sorg på olika sätt. En del tänder ljus, andra behöver prata, vissa joggar, medan det för några känns helt rätt att dela minnen av den man saknar på nätet, säger Ingrid Edgardh.

Under allhelgona vill Svenska kyrkan, med initiativet #taenminut, uppmuntra till att ta en paus för att minnas någon man saknar. För att göra upplevelsen av en kyrkogård under allhelgona tillgänglig för fler publiceras under torsdagen en en-minuts-film inspelad i 360° på YouTube och Facebook.

SIFO-undersökning om sorg

Undersökningen genomfördes av SIFO i oktober 2016. I webbenkäten deltog 1 000 personer, varav 537 män och 463 kvinnor.
–85 procent saknar någon som gått bort. 80 procent tycker det är viktigt att tänka på dem som dött. Kvinnor tycker det är viktigare än män (43 procent ”instämmer helt” jämfört med 25 procent)
–38 procent vill göra mer för att hedra minnet av någon som dött, särskilt män över 50 år där nästan varannan vill göra mer (46 procent för män 50-64 år, och 44 procent för män 65-79 år). Bara 13 procent anser att de gör fullt tillräckligt.
–Bland de 38 procent som vill göra mer för att hedra personen som dött anges bl.a. följande hinder till varför det inte sker trots att de tycker det är viktigt:
–Vet inte vad som hindrar / Har svårt att formulera (29 procent)
–Yttre störningsmoment stjäl uppmärksamheten (22 procent)
–Rädd för att själv bli ledsen (14 procent)
–Behöver en längre sammanhållen stund att tänka (10 procent)
–Rädd för att andra ska se mig ledsen (8 procent)
–Har svårt att komma ihåg (8 procent)
–Män har svårare än kvinnor att sätta ord på sina tankar och känslor (43 procent jämfört med 28 procent). Kvinnor tycker det är viktigare än män att själva bli ihågkomna av vänner och familj efter sin död (43 procent jämfört med 29 procent)
–2/3 av unga mellan 18-29 år saknar sina mor/farföräldrar (64 procent)
–21 procent är inte bekväma med att använda ordet ”dött”
–Bland gruppen 30-49 åringar, de mitt i livet, framkom olika syn på hur länge det är okej att vara borta från jobbet i samband med att någon närstående dör. 47 procent av männen anser att det räcker med ”ett par dagar”. Endast 18 procent av kvinnorna anser detsamma.

För människor i sorg erbjuder Svenska kyrkan:
–Stöd genom samtal i din församling
–Jourhavande präst lyssnar när du behöver det – ring 112
–Dela sorgen med andra i en sorgegrupp
–Chatta med en präst
–Maila och få svar från en präst inom 24 timmar