Foto: Kinds pastorat

Vi samordnar annonseringen i STT för Kinds pastorat

Nyhet Publicerad

Idag är första dagen då vi gör en gemensam annons för hela Kinds pastorat i tidningen STT

Vi tror att den gemensamma annonsen i tidningen STT kommer att göra Svenska kyrkan i Kind synligare och visa på den mängd av verksamheter som vi har. Det finns ett fantastiskt rikt arbetet i de sju församlingarna och vi hoppas att det ska bli lättare för församlingsborna att hitta till nya eller redan välkända verksamheter genom den gemensamma annonseringen.

Här kommer också finnas kortare beskrivningar av aktuella händelser, nya som gamla grupper och vad som händer under kyrkoåret.