Viktig information till dig som ska besöka Attmars kyrkogård!

Nyhet Publicerad

Stora markarbeten pågår för närvarande med anledning av nyanläggning av vattensystem samt nya gräsytor.
Pga halk- och olycksrisk hänvisar vi till gemensamma platser för gravsmyckning och ljuständning.
Utsmyckningsplatserna finns vid fontänerna och nedanför trapporna.
Vi ber om överseende med de olägenheter som uppstår under denna begränsade period.
Beträdande inom avspärrat område sker på egen risk!
Vänligen
Kyrkogårdsförvaltningen