Frostigt grässtrå i ljuset av en strålande sol.
Foto: Tom Manary /Flickr

Att vara kyrka

Nyhet Publicerad

Varje månad skriver någon av Svenska kyrkan i Bodens präster i Boden Gratistidning. Denna gång är det Ivar Sundström som delar med sig av sina tankar om kyrkans betydelse för människan.

Kyrkan ligger mitt i byn. Här i Boden tronar hon högst upp på kyrkkläppen. Hon har stått där sedan 1831, som symbol för att man även i denna del av världen får lyssna till Guds ord. Men detta att vara kyrka, vad betyder det egentligen?

För kyrkan är så mycket mer än kyrkobyggnaden. Kyrkan är en gemenskap mellan människor, som i längtan vänder sig till Gud för att förstå meningen med sina liv. Kyrkan omsluter hela livet; dopet, konfirmationen, vigseln, begravningen, gudstjänsten, nattvarden och även bikten. Kyrkan hjälper oss att förstå mening och sammanhang, inte oviktigt i en tid då allt fler finner tillvaron meningslös.

Den tyske teologen Paul Tillich beskriver Gud som den yttersta angelägenheten. Att Gud är så mycket mer än vad vi ens kan ana eller förstå. Att Gud ger vårt liv mening och innehåll. Eller som det formuleras i en bön; det är i Dig som vi lever, rör oss och finns till.

Vi lever i en tid då det är svårt att förstå sammanhang. Världen är komplex, ordet sanning har kommit att bli något individuellt, det som är sant för mig behöver inte vara sant för dig. Ett sådant liv blir lätt tomt och ihåligt.

Det kristna livet vill vara ett liv, där vi älskar Gud och våra medmänniskor. Gud, tillvarons mål och mening, ger oss den inre kompass som vi så innerligt väl behöver. Att fästa blicken på Jesus, Guds son, är att vilja bli en bättre medmänniska. Att öva sig i att se andra människors brist och nöd. Att höra de rop och se den nöd som Jesus hörde och såg.

För mig är kyrkan en mötesplats, där vi ser varandra, där vi möter varandra utifrån våra olika förutsättningar, där vi tar varandra på allvar. Vi tycker förstås inte lika i alla frågor, men vi kan respektera varandras olika uppfattningar.

Att vara troende är inte för mig att säga ja till ett färdigt paket av åsikter och
lärosatser. Tro för mig är en vandring, där jag gradvis upptäcker allt mer av vad Gud ger och betyder i våra liv.

Tro i kyrkliga sammanhang betyder inte sannolikhet, tro betyder tillit. Att tro är att lita på att Gud går med oss genom livet, att Han bär oss och ger oss kraft att leva.
Kyrkan är så mycket mer än byggnaden. Kyrkan är en gemenskap, en plats för
livstolkning och förtröstan.

Välkommen till kyrkan du också!

Vid pennan

Ivar Sundström, präst i Svenska kyrkan i Boden