Träffa biskopen på puben

Nyhet Publicerad Ändrad

Ta chansen att träffa biskop Johan Tyrberg på puben. Fredagen den 11 november kan du snacka med honom i Eslöv.

Det har blivit lite av en tradition för biskop Johan att träffa folk på puben. Detta görs i samband med visitationen, denna gång i Frosta kontrakt.

Du kan samtala med biskopen på 1 Rum & Kök, Stora Torg 13 i Eslöv, från klockan 17-19, fredagen den 11 november.

Biskop Johan menar att visitationen är ett utmärkt tillfälle att lära känna församlingarna, hur de fungerar, och vad församlingsbor, medarbetare och förtroendevalda brottas med och gläds åt. Temat Fruktbar jord ger en spännande ingång till mötena. Biskopens visitation pågår 8-12 november. 

Här kan du ladda ner en affisch om eventet.

Fakta: Visitation

  • Visitation innebär i Svenska kyrkan, att biskopen (eller prosten på biskopens uppdrag) besöker församlingar eller kontrakt för att möta församlingsbor, anställda och förtroendevalda medarbetare för att lyssna, ge råd och inspiration samt att utöva tillsyn.
  • Biskopens uppdrag att visitera stiftets församlingar regleras av Kyrkoordningen från år 2000.
  • På 1600-talet var närvaron vid visitationerna obligatorisk inte bara för prästerna utan även för gemene man. Ingen fick lov att utebli. Den som var frånvarande utan giltig orsak riskerade att bötfällas. Då katekesförhöret var över, och de som visat sig duktiga berömts och de mindre framstående bannats, fick kvinnor och barn lov att bege sig hemåt. Socknens män och präster samt biskopen och hans följe stannade kvar i kyrkan för att avhandla viktiga frågor.
  • Generellt kan man säga, att visitationerna förändrats att från gångna tiders inspektion till vår tids betoning på inspiration, vägledning och gemenskap.