Klockringning och förbön

Nyhet Publicerad

Människorna i Syrien och Irak är oerhört utsatta i det krig som pågår just nu.

Aleppo i Syrien och Mosul i Irak är två städer som just nu drabbats fasansfullt.
För att uppmärksamma detta och för att mana till förbön för de drabbade människorna kommer vi att ringa i klockorna kl.17.00 vare vardag resten av denna vecka i Ulrika Eleonora kyrka.

Biskopen manar till bön för fred