Domkyrkans klockor

Kyrkorna i Karlstad ringer för fred i Syrien

Kyrkklockarna i Domkyrkan och de flesta övriga av stans kyrkor, ringer nu varje dag klockan 17.00 i cirka tre minuter. Ljudet ska verka som en påminnelse om den fruktansvärda situationen för folket i Aleppo och på andra platser i Syrien.

Ringningarna pågår från måndag 17 oktober till och med FN-dagen den 24 oktober.

– Aleppo har idag blivit symbolen för det lidande som det syriska folket fått utstå under de gångna fem åren. Vi blir förtvivlade och uppgivna när vi tar del av rapportering och berättelser om situationen i Aleppo och andra platser i Syrien. Barnen, sjukhusen, oskyldiga civila som drabbas. Det är inte mycket vi kan göra, men vi kan be, säger Maria Olofsdotter Bråkenhielm, församlingsherde i Karlstads domkyrkoförsamling.

initiativ från finland

Det var den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som började med klockringningarna, ett initiativ som nu också tagits an av många svenska församlingar. Tanken med att klockarna ringer just klockan 17 är att många människor då är på väg från sina arbeten.

– Klockorna ringer som ett tecken på vår omtanke och bön för Syriens krigsdrabbade folk, och alla som lider av nöd och katastrof. När du hör kyrkklockorna ringa, stanna upp i bön. Be för de instängda i Aleppo och för hela Syriens folk. För alla kristna som förföljs för sin tro, och för alla som oavsett tro förföljs. Be för människorna i Irak, Afghanistan och de kringliggande länderna. Be för människorna i Haiti, och be för fred, säger Maria.

tänd ett ljus

Under veckan finns en inramad version av FN-bönen uppsatt vid ljusbäraren i Domkyrkan. Alla är, som alltid, välkomna att komma in och tända ett ljus där!

SKÄNK EN GÅVA

Genom att SMS:a ordet SYRIEN till 72905 skänker du 100 kronor till insatserna för syriska flyktingar.

FN-bönen 

Gud, vår jord är bara ett stoftkorn i världsalltet. Det är vår uppgift att göra den till en planet där ingen skall behöva plågas av krig, hunger eller fruktan eller vara utestängd från andra i meningslöst främlingskap för sin härstamnings, hudfärgs eller världsåskådnings skull. Gud, ge oss mod och förutseende att ta itu med detta redan nu, så att våra barn och barnbarn en gång med stolthet kan bära namnet människa.”

Uppmaningen om bön för Syrien på arabiska: