Vi låter våra klockor ringa!

Nyhet Publicerad

Som ett tecken på vår omtanke och bön för syriens krigsdrabbade folk.

Svenska kyrkan i Norrköping kommer att låta kyrkklockorna ringa som en uppmaning till människor att stanna upp i bön för folket i Syrien och för fred. Kyrkklockorna kommer att ringa i hela Sverige. Måndag till fredag klockan 17.00 kommer kyrkklockorna att ringa, fram till FN-dagen den 24 oktober.

På lördag har vi vår helgmålsringning och på söndag ringer vi in till gudstjänst, där bönen för fred i världen och särskilt i Syrien är en självklar del.