Klocktornet på Överluleå kyrka.
Foto: Camilla Arvidsson

Klockorna ringer för Syriens folk

Nyhet Publicerad

Varje vardag kl 17 kommer Överluleå kyrkas och Gunnarsbyns kyrkas klockor att ringa, som ett tecken på vår omtanke och bön för Syriens krigsdrabbade folk. Klockringningen kommer att pågå från den 17 oktober fram till FN-dagen den 24 oktober.

Som ett tecken på Svenska kyrkans bön och omtanke för Syriens krigsdrabbade folk har Hans Stiglund, biskop i Luleå stift uppmuntrat församlingarna i Norrbotten och Västerbotten att ringa i kyrkklockorna varje vardag fram till FN-dagen den 24 oktober.

Tanken är att kyrkklockor ska ringa varje vardag klockan 17, då arbetsdagen slutar för många i samhället. Ljudet ska verka som en påminnelse om den fruktansvärda situationen för folket i Aleppo och på andra platser i Syrien.
– Vi blir förtvivlade och upprivna när vi tar del av berättelser om hur oskyldiga människor drabbas. Klockringningen är en uppmaning för oss att få stanna upp i bön för Syriens folk, säger Hans Stiglund, biskop i Luleå stift.

INITIATIV FRÅN FINLAND

Det var den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som började med klockringningarna, ett initiativ som också tagits an av svenska församlingar.
– På lördagen har vi vår helgmålsringning och på söndagen ringer vi till gudstjänst, där bönen för fred i världen, och särskilt Syrien, är en självklar del, säger Hans Stiglund.

FN-BÖNEN

Gud, vår jord är bara ett stoftkorn i världsalltet. Det är vår uppgift att göra den till en planet där ingen skall behöva plågas av krig, hunger eller fruktan eller vara utestängd från andra i meningslöst främlingskap för sin härstamnings, hudfärgs eller världsåskådnings skull. Gud, ge oss mod och förutseende att ta itu med detta redan nu, så att våra barn och barnbarn en gång med stolthet kan bära namnet människa.