#BellsForAleppo
Foto: Ulrika Lagerlöf/Ikon

Kyrklockorna ringer för Syrien

Nyhet Publicerad

Under denna vecka ringer kyrkklockorna i Skärholmen för situationen i Syrien. Skärholmens församling, liksom många andra församlingar i landet, gör detta som en uppmaning till människor att stanna upp i bön och eftertanke för fred och för folket i Aleppo och andra platser i det krigshärjade landet.

”I krigets Aleppo faller bomberna över civila. Det är inget annat än terror när sjukhus och oskyldiga människor blir mål för bombplanen. Till eftertanke och i solidaritet med Syriens plågade folk vill vi ringa i Skärholmens kyrkas kyrkklockor varje dag denna vecka klockan 17.00. Och som en bön: Gör oss till ett redskap för din fred!” skriver Skärholmens församlings kyrkoherde, Christer Hugo.

Gud, vår jord är bara ett stoftkorn i världsalltet. Det är vår uppgift att göra den till en planet där ingen skall behöva plågas av krig, hunger eller fruktan eller vara utestängd från andra i meningslöst främlingskap för sin härstamnings, hudfärgs eller världsåskådnings skull.

Utdrag ur FN-bönen

Den kommande helgen ringer det under lördagen till helgmål och på söndagen till gudstjänst, där bönen för fred i världen och särskilt Syrien utgör en självklar del.