Domprost Mats Hermansson och biskop Sven-Bernhard Fast
Foto: Rebecca Kinnander

Kyrkan och ett oroligt Gotland

Nyhet Publicerad

Höststormarna kommer och går över Gotland. Just idag är det både vinden och människorna som sliter. De senaste dagarna och veckornas händelser sätter sina spår, spår som riskerar att förvandlas till ömmande ärr.

Svenska kyrkan på Gotland ställer sig bakom de goda och demokratiska röster som just nu höjs på ön. När det stormar i samhället uppmanar kyrkan till mod, lugn och tillförsikt. Modet att sätta sin tilltro till de demokratiska värden och verktyg som finns i samhället, lugnet att agera med eftertanke och inte i vredesmod, och tillförsikt i att det goda i såväl samhället som människan gör det rätta. Bli arg, men prata med varandra. Bli ledsen, men trösta varandra. Bli glad, och gläds med varandra. 

Svenska kyrkan står bokstavligen mitt i samhället. Våra kyrkor är en symbol för hoppet och för människans framtid i såväl själ som kropp. Vi ger trygghet och stöd åt de som vänder sig till oss, och vägledning för de som tappat riktningen. Kyrkan står även för en tro på hela människan oavsett vem hon är eller varifrån hon kommer, och en tro på samhället och rättvisan. 

Hot, övergrepp och våld har ingen plats i kyrkans eller människornas värld. 

Tillsammans kan vi alla som bor och verkar på Gotland arbeta för att lugnet och hoppet återigen ska komma till ro på ön. En ö utan hårda ord om vår nästa, vår granne eller vår besökare. Tillsammans kan vi vårda människan och världen.

Gud, ge oss vilja och förmåga att verka för bröd och arbete åt alla, för rättvisa, frihet och fred. I Jesu namn. Amen.


Sven-Bernhard Fast
Biskop

Mats Hermansson
Domprost