Att anpassa temperaturen i kyrkan efter användandet sparar pengar.
Foto: Emma Berkman

Halverad uppvärmningskostnad med Kyrkpumpen

Nyhet Publicerad Ändrad

Luleå stift och TESAB har tagit fram ett efterlängtat koncept för uppvärmning av kyrkor med luft-luftvärmepumpar. Den specialgjorda Kyrkpumpen ger en besparing på 40–50 procent av uppvärmningskostnaden och har därmed betalat sig själv på tre år.

Efter fem års samarbete mellan Luleå stift och TESAB är nu den så kallade Kyrkpumpen redo att lanseras.
   – Anläggningen kommer ge en besparing på 40–50 procent av uppvärmningskostnaden. På tre år har den betalt sig själv, säger Håkan Kohkoinen, byggnadsingenjör i Luleå stift.

Stor energibesparing genom att sänka temperaturen

Samarbetet uppkom för att hitta en lösning på hur man med hjälp av luft-luftvärmepumpar kan hålla grundvärmen i kyrkorna på 8–10 grader. Med start 2011 mättes temperaturer och relativ fuktighet i 50 av de cirka 200 kyrkorna inom Luleå stift. 80 procent av dem höll cirka 20 grader oavsett om kyrkan användes eller inte.
   – Vi gick ut med en rekommendation att sänka temperaturen till 8–10 grader de dagar kyrkan inte nyttjas. Bara det har gett en energibesparing på cirka 30 procent från den ursprungliga förbrukningen på cirka 25 000 000 kWh/år. Den enda åtgärden har varit att anpassa uppvärmningen till användningen, säger Håkan Kohkoinen.

Anpassningsbar för olika byggnader

Projektet startade redan 2007 som ett samarbetsprojekt mellan Luleå stift, Högskolan på Gotland och Historiska hus i Umeå. Framtagningen av Kyrkpumpen har även kommit att involvera företag i Japan.
   Kyrkpumpen kommer finnas som standardiserade lösningar i tre storlekar och går att anpassa för respektive byggnad vilket gör att den går att använda i de flesta kyrkor.
   – Det känns jätteroligt att vi har Kyrkpumpen klar. Det var bra att det fick ta tid, och fem år är ju ingenting i kyrkans eviga perspektiv, säger Håkan Kohkoinen.