Foto: IKON

Martin Luther

Nyhet Publicerad Ändrad

Klas Nilsson föreläser

om


Varför har han blivit så tråkig hos oss när humor, glädje, skämt och frispråkighet präglade mycket av hans liv?

Trefaldighetskyrkans församlingshem
Onsdagen den 26 oktober klockan 19.30
(efter mässan i kyrkan)

Klas Nilsson

Högeruds sockenstuga
Söndagen den 30 oktober klockan 18.45
(efter mässan i kyrkan)

Martin Luther som hade mod att våga gå emot, förändra
och förnya en kyrka som höll på att vittra sönder.

Trefaldighetskyrkans församlingshem
Onsdagen den 16 november klockan 19.30
(efter mässan i kyrkan)