Gudstjänst med nattvard 16 oktober kl.18.

Nyhet Publicerad Ändrad

Välkomnande av norska medarbetare.

Berglund