Sara Blom och Tyrone Martinsson.
Foto: Maria Lundström

Prästen Sara Blom: ”På Svalbard kom klimathotet väldigt nära”

Nyhet Publicerad Ändrad

Prästen och fysikern Sara är en erfarenhet rikare efter hemkomsten från september månads expedition till Svalbard - en vild plats där glaciärerna smälter i en dramatisk takt.

Sara Blom är knuten till det pågående Cusanusprojektet i Göteborgs och Lunds stift. Hon förenar tro och vetenskap och lär präster i stiften om naturvetenskap. Hon var en av de akademiker som följde i Linnés lärljunge Anton Rolandsson Martins fotspår.

- Svalbard är vilt och kargt. Man blir ödmjuk inför naturen. Det är ett så annorlunda landskap. Den mänskliga påverkan på klimatet blir så påtagligt, konstaterar Sara.

- Som präst kände jag att klimathotet i form av smältande glaciärer kom väldigt nära. Döden kom nära. På Svalbard kunde jag inte klara mig själv, det fanns en utsatthet. Det är inte samma sak som att vara i naturen i Sverige. Min tanke som teolog är att skriva en artikel om den existentiella upplevelsen av naturen. Hur tänker man idag kring frågorna och hur tänkte man på 1700-talet när Anton Rolandsson Martin levde?

Min tanke som teolog är att skriva en artikel om den existentiella upplevelsen av naturen. Hur tänker man idag kring frågorna och hur tänkte man på 1700-talet när Anton Rolandsson Martin levde?

Sara Blom

En stor del av upplevelsen var att resa tillsammans i en grupp på 15 personer med olika kompetenser.

- Det var fantastiskt och speciellt. När jag såg en glaciär kunde jag ställa mina frågor direkt till en glaciärforskare. Såg jag en fossil kunde jag fråga en geolog, förklarar Sara.

Vi förknippar Arktis med ljuset och isen. När isen smälter får det inverkan på ljuset. För att dokumentera resan användes bland annat en drönare för att fotografera. En akvarellmålare var också med.  

En annan deltagare på expeditionen var Tyrone Martinsson som arbetar med den visuella historiska kartläggningen av området. Glaciärerna smälter bort i rask takt.

- Under 1700-1900-talen händer det inte så mycket, men de senaste 30-40 åren är förändringarna dramatiska. Jag var på Svalbard för fyra år sedan. Avsmältningen går oerhört snabbt nu, berättar Tyrone, som just nu är i färd med att ställa samman en svensk fotobok om polarområdena.

Maria Lundström

Bygger broar mellan då och nu

  • Forskningsexpeditionen genomfördes för att bygga broar mellan nu och då, mellan akademiska discipliner och för att öka kunskapen om vår planet. Utgångspunkten är det fältarbete som Linnés lärjunge gjorde. Anton Rolandsson Martin följde med ett valfångstfartyg till Spetsbergen 1758. Som en viktig källa finns Martins dagbok där han noggrant och detaljerat förde anteckningar.  Teamet på expeditionen samlade material för att göra jämförelser mellan 1700-tal och nutid. Tanken är att bryta ny mark och komma till nya insikter.
  • För Sara Bloms del var det första gången hon deltog i en forskningsexpedition. Deltagarna flög till Svalbard där färden fortsatte med fartyget M/S Malmö.
  • Resan var ett samarrangemang mellan IK Foundation, Naturhistoriska riksmuseet, Valand konstakademi och Gränna Polarcenter. Expeditionen kommer att mynna ut i en utställning på Gränna Polarcenter och i en bok.
  • Läs mer om Cusanus och om IK Foundations Bridgebuilder Expeditions.