Foto: Alex & Martin /Ikon

"Tro på mig"

Nyhet Publicerad

Konsert i Sandarne kyrka lördag den 8 oktober kl. 18.00

Sånger för alla med Tommie Sewon han sjunger tillsammans med Anna Sahlin.
Jimmy Wahlsteen 
medverkar på gitarr.

Capellakören

Eva  Björk