Foto: Emilie Ekelund

Lunds domkyrka får en ny dopfunt

Nyhet Publicerad Ändrad

En ny dopfunt kommer snart att ta plats i Lunds domkyrka. Efter att fyra konstnärer fått i uppdrag att ta fram skisser för en ny dopfunt föll till slut valet på konstnären Bianca Maria Barmens förslag i vit marmor och med bronsdetaljer. Planen är att en fullskalig modell ska finnas på plats vid den ekumeniska gudstjänsten i domkyrkan den 31 oktober.

Längtan efter att domkyrkan skulle få en dopfunt till har länge varit levande. I dopkapellet finns paradisfunten i gotländsk kalksten från 1200-talet.

- När vi kommer in i mittskeppet finns det just nu ingenting som påminner om dopet. En ny dopfunt skulle hjälpa oss att minnas vårt dop. Tanken är att funten placeras nära västra ingången där besökarna direkt möter den, säger domkyrkokaplan Lena Sjöstrand.

I programmet som tagits fram i arbetet med den nya dopfunten ingår att dopfunten ska ha en genomtänkt relation till rummet i övrigt, visa på vår samhörighet genom vattnet med allt liv och samtidigt vara ett tydligt inslag från vår tid. Den dopfunt som Bianca Maria Barmen skapat kommer att göras i vit marmor, och bland annat har den en trappa upp till själva urgröpningen för vattnet och på den ska det ligga en vattenvåg och en kammussla i brons.

Foto: Emilie Ekelund

- Det känns fantastiskt att med dopfunten få skapa något till domkyrkans vackra  900-åriga kyrkorum, säger konstnären Bianca Maria Barmen.

Domkyrkorådet är beställare och i juryn ingick bland andra biskop Johan Tyrberg och Patrick Amsellem, chef för Skissernas museum i Lund.

Dopet som grund är ett av flera teman vid gudstjänsten i samband med att Lutherska Världsförbundet och Vatikanen firar den gemensamma gudstjänsten i Lunds domkyrka den 31 oktober, och den nya dopfunten blir en symbol för besöket.

- I samtalen mellan katoliker och lutheraner är dopet centralt. Vi delar dopsyn och erkänner varandras dop. Dopet förenar oss, säger Lena Sjöstrand.

Martin Luther som legofigur.

Martin Luther och reformationen – fördjupning

Vem var Martin Luther? Vad var han så arg på? Och vad hände när han spikade upp sina 95 teser? Martin Luther inledde reformationen för 500 år sedan. Den förändrade både kyrkan och samhället på sin tid, och gör det fortfarande. I tio korta filmer och fjorton texter får du veta mer.