Foto: Katarina Sandström Blyme/Ikon

Ny kart-app för Pilgrimsvägen Skåne Blekinge

Nyhet Publicerad

Den 80 mil långa Pilgrimsvägen Skåne Blekinge har fått en ny kartlösning för webb och mobil som kommer att öka tillgängligheten betydligt. Nu kan man nå kartorna direkt i mobilen, skriva ut dem enkelt från webben och interagera med andra pilgrimer.

Intresset för pilgrimsvandring är stort i hela Europa. Under vandringseventet Eurando i Skåne, som nyss avslutats, fanns pilgrimsvandring med. I Skåne och Blekinge har Lunds domkyrkoförsamling på uppdrag av Lunds stift utvecklat 80 mil pilgrimsväg med 100 kyrkor som rastplatser och mål längs vägen.

– I vår nya kartlösning kan pilgrimerna få tips om var de kan äta, bo och be. Varje sträcka har nu ett eget namn, sträckan mellan Malmö och Lund heter till exempel Barmhärtighetens väg, säger Anna Alebo.

Medier, turistorganisationer och andra intressenter hälsas välkomna till en presentation av den nya kartlösningen tisdagen den 4 oktober klockan 10.00 i Domkyrkoforum i Lund. En av pilgrimernas förebilder är Den helige Franciskus av Assisi, som nuvarande påven tagit sitt namn efter, och den 4 oktober är det passande nog Den helige Franciskus dag. Presentationen hålls av Ulf Sighede, som både vandrat hela Pilgrimsvägen och tagit fram kartlösningen Paxwalk, och pilgrimspräst Anna Alebo.

– På Paxwalk kan pilgrimer också dela med sig av sina vandringar i ord och bild, och få inspiration från andra, säger Ulf Sighede.

Välkommen! eller som pilgrimen säger: Pax et bonum

Kartlösningen Paxwalk

http://paxwalk.com/sv/

Pilgrimsvägen Skåne Blekinge

www.pilgrimsvagen.se