Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Domkyrkans jubileum firas med forskning

Nyhet Publicerad

År 2023 är ett jubileumsår i domkyrkans historia eftersom kryptans östra altare invigdes 1123. Detta 900-årsjubileum kommer att firas från och med nu och fram till år 2023.

Domkyrkorådet, i nära samarbete med Lunds universitet, har tagit initiativ till ett forskningsprojekt vars syfte är att få fram ny kunskap om domkyrkan och dess historia. Söndag 2 oktober blir det dessutom föreläsningar och barnaktiviteter som knyter an till jubileet. 

För första gången på många år kommer forskare inom arkeologi, konsthistoria och teologi att specifikt arbeta med Lunds domkyrka. Den scanning som gjorts av hela domkyrkan ger nya möjligheter, och det finns också undersökningar från andra europeiska kyrkor och kyrkomiljöer som kan kasta ljus över domkyrkan. Studiet gäller såväl det materiella som det immateriella kulturarvet, katedralen byggs av sten men också av musik och liturgi.  

- Nästan varje år hittar vi något nytt i den 900 år gamla kyrkan, därför blir hon aldrig gammal, säger Håkan E Wilhelmsson, projektledare för Domkyrkan 2023 och tidigare domprost i Lund. 

Fram till år 2023 kommer domkyrkans historia även att presenteras genom olika pedagogiska program och seminarier. Söndagen den 2 oktober blir första gången, och då är 1100- och 1200-talet i fokus. Håkan E Wilhelmsson predikar i högmässan och resten av dagen blir det program för alla åldrar i domkyrkan, Domkyrkoforum och Historiska museet. Det kommer bland annat att finnas fem olika stationer med aktiviteter för barn. 

- Barnen får bygga, hugga, lyfta, rista och känna hur det var när domkyrkan byggdes och var alldeles ny, säger Maria Johnsson, pedagog i Domkyrkoförsamlingen

Nästan varje år hittar vi något nytt i den 900 år gamla kyrkan.

Håkan E Wilhelmsson

PROGRAM: 2 OKTOBER

11.00: Högmässa, Håkan E Wilhelmsson, projektledare för Domkyrkan 2023, predikar. Kyrkkaffe efteråt.

13.00: Föredrag i Domkyrkoforum, ”Hur firade man gudstjänst på 1100-talet?”, professor Stephan Borgehammar.

13.30: Föredrag i Domkyrkoforum, ”Hur såg Lund och världen ut i början av 1100-talet?” professor Dick Harrison.

14.30: ”Domkyrkan under 1100- och 1200-talen”, visning av Domkyrkan med domkyrkoguide Anita Larsson.

AKTIVITETER FÖR BARN: 2 OKTOBER

13.00-16.00: En karta visar vägen till fem olika stationer med aktiviteter i domkyrkan, Domkyrkoforum, Historiska museet och ute på Krafts torg.

Läs mer här.