Foto: Magnus Aronsson/IKON

Konfirmation i Piteå församling 2016/2017

Nyhet Publicerad Ändrad

Här kan du läsa mer om alla händelser det kommande året och hur du anmäler dig.

Vinterkonfirmation

Informationsträff 25/10 kl 19.00 för föräldrar och konfirmander.
Träffar ca två timmar en vardagskväll varannan vecka. Med konfirmation i april. Mer info kommer vid infoträffen.

Konfirmation med läger

Lägeralternativet innebär bland annat en resa till västkusten som en stor del i upplevelsen. En träff/månad, se under gemensamma tider.

Läger X

Informationsträff 25/10 kl 19.00 för föräldrar och konfirmander.
En träff/månad Se under gemensamma tider.
Helgläger 28-29/1
Sommarläger 17-25/6
Två dagträffar 26/6 och 27/6 kl. 13.00-16.00
Konfirmation 28/6 kl 19.00

Läger Y

Informationsträff 25/10 kl 19.00 för föräldrar och konfirmander.
En träff/månad Se under gemensamma tider.
Helgläger 4-5/2
Sommarläger 17-25/6
Två dagträffar 26/6 och 27/6 kl. 13.00-16.00
Konfirmation 28/6 kl 19.00

Läger Z

Informationsträff 25/10 kl 19.00 för föräldrar och konfirmander.
En träff/månad Se under gemensamma tider.
Helgläger 11-12/2
Sommarläger 17-25/6
Två dagträffar 27/6 och 28/6 kl. 13.00-16.00
Konfirmation 29/6 kl 19.00

Gemensamma tider för lägeralternativen

Informationsträff 25/10 kl 19.00 i Öjeby kyrka.
Gudstjänst 13/11 kl 18.00 i Piteå kyrka.
Gudstjänst 4/12 kl 18.00 i Öjeby kyrka.
Gudstjänst 19/3 kl 18.00 i Öjeby kyrka.
Gudstjänst 9/4 kl 18.00 i Öjeby kyrka.
Informationsträff 23/5 kl 19.00 i Öjeby kyrka.

Konfirmation för ungdomar i behov av särskilt stöd

Anmälan och frågor:
Peter Werner, peter.werner@svenskakyrkan.se 0911-27 41 15

Anmälan

Anmäl dig via: www.facebook.com/samycketmerpitea (öppnas i nytt fönster)
Rutan med anmälan-länken aktiveras först tisdagen den 4/10 kl. 17.00.
Sista anmälningsdag fredag 21/10. OBS! Det går INTE att anmäla sig via mobiltelefon.

Alla alternativ är kostnadsfria!
På facebooksidan får du även löpande information. Har du en användare kan du ställa frågor där också.

Frågor kontakta:

Viktor Fredriksson, viktor.fredriksson@svenskakyrkan.se, 0911-27 41 09
Henrik Berglund, henrik.berglund@svenskakyrkan.se, 0911-27 40 61