Foto: Mattias Hjalmarsson

Vi söker en präst!

Nyhet Publicerad

Vi söker ytterligare en präst till vårt pastorat. Är det kanske du?

Vi söker dig som är tämligen allround. Du är både självgående och samarbetande.

Vi vill inte profilera tjänsten alltför mycket i dagsläget.
Istället tror vi att vi kan göra en fördelning/omfördelning mellan oss präster utifrån de förmågor och egenskaper vi har.

 Vi utgår ifrån att du har Jesus i centrum och på ett enkelt och naturligt sätt gärna delar med dig av den kristna tron. Att troheten mot Guds Ord och sökandet av Guds vilja är viktig för dig räknar vi med.

 Söderhamn ligger vackert vid kusten 80 km norr om Gävle, 240 km norr om Stockholm.

En fin småstad med närhet både till Stockholm och fjällvärlden. Vi ligger ”mitt på” både E4 och järnväg.

 Söderhamns pastorat består just nu av två församlingar, Söderhamn och Sandarne. Vid årsskiftet kommer dessa båda att slås samman till en församling.

 Även om vi nu blir en församling får du ta ett särskilt ansvar för gudstjänstfirandet i Sandarne kyrka.

 I en församling finns alltid arbete. Här delar vi i huvudsak på alla gudstjänster och kyrkliga handlingar i våra två församlingar.

Vi firar alltid mässa som huvudgudstjänst. Högmässa i Söderhamn och mässa i någon form i Sandarne kyrka.

I Söderhamn består den gudstjänstfirande församlingen till stor del av människor från andra delar av världen. Många kristna från andra kyrkor finns ibland oss. Vi får också uppleva hur fler och fler konverterar till den kristna tron och döps.

Vi vill att högmässan skall kunna vara en gudstjänst för alla. Därför försöker vi på olika sätt att öka delaktigheten. Ibland lyckas vi, ibland inte. Men vi tror att vi är på rätt väg. Högmässan och den liturgiska gestaltningen får gärna vara en hjärtesak för dig

Veckomässa firas med regelbundenhet i Söderhamn.

Hos oss finns ett barn- och familjearbete som just nu håller på att hitta nya former.

Också ungdomar och konfirmander naturligtvis. En stor skara unga ledare berikar konfirmandarbetet.

Fyra gånger/år möter vår dramagrupp 300-500 förskole- och skolbarn när det gestaltar olika bibliska händelser. Jul och påsk dramatiseras alltid. Därutöver två andra händelser.

Flera medarbetare är Bibeläventyrsinstruktörer.

 Här finns ett par bibelläsargrupper av lite olika karaktär.

Vuxenundervisning i form av Alphagrupper har vi haft i dryga tio år. Just nu ligger detta nere och vi söker nya former. Vi är precis i startgroparna för att komma igång med vuxenkatekumenatet

 Kontakterna med asylsökande och nya svenskar är många.

Det ekumeniska klimatet är mycket gott i vår stad! Vid flera tillfällen under året firar vi gemensamma gudstjänster.

Om du kommer till oss får du arbeta i ett arbetslag som bl.a består av fyra präster, två diakoner, två diakoniassistenter, två kyrkomusiker, ungdomsledare, församlingsassistent med huvudansvar för barn- och familjearbetet, församlingspedagog, barnledare, lokalvårdare, husmor, kanslist och kamrer.

Du kommer naturligtvis att ha tillgång till ett arbetsrum med väl uppdaterad datakraft.  Vi är en del av både den gemensamma dataplattformen (GIP) och telefoniplattformen.

Till detta blir du en del av ett arbetslag där vi trivs gott tillsammans, där vi har nära både till allvar och skratt.

Det var bara ett litet axplock. Är det något av detta som särskilt lockar dig? Bär du kanske på en längtan som vi också gör utan att veta om det?

Anar du en kallelse i detta? Ta då den på allvar och hör av dig!!

 När vi får se vem du är, vad du kan och vill, så får vi helt enkelt se vad du skulle tillföra, vad vi kan ge och hur vi tillsammans skulle kunna göra ett gott arbete för Guds rike.

Vill du veta mer? Ring  till Kyrkoherde Lars Nilsson som gärna berättar mer.

Din ansökan skickar du  till

Kyrkorådet i Söderhamns pastorat
Box 10
826 01 Söderhamn.

 Vi vill ha din ansökan senast den 21 oktober.

 Rekryteringsföretag och övriga annonsörer behöver ej höra av sig.