Nära dig - 25 september

Nyhet Publicerad

Man kan tvinga människor till efterlevnad av regler. Men det man inte kan göra är att tvinga någon att älska. Det är något som bara kommer inifrån.

18:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 

Det går att få folk att följa regler och lagar även om det kan vara svårt. Men med lock och pock kan det fungera. Man kan tvinga människor till efterlevnad av regler. Men det man inte kan göra är att tvinga någon att älska. Det är något som bara kommer inifrån.

Den rike mannen var laglydig och ordentlig men ändå räckte det inte. Ett fattas dig, sa Jesus. Gå och sälj allt du äger och ge åt de fattiga. (Evangeliet enligt Markus kapitel 10, vers 17 - 27).

Jakob skriver i den text som är söndagens epistel att kärleken är lagens kungsbud. Uppfyller man det gör man rätt. (Jakobs brev kapitel 2, vers 8 - 13).

Om man ser det så förstår man lite bättre vad Jesus menar med sitt ganska bryska sätt att uttrycka sig till den rike mannen. Följa regler är en sak men att integrera dem i sitt liv och leva ut dem av kärlek till andra är svårare. 

När Mose presenterar lagen för Israels folk, som höll samman folket, säger han att den inte är ouppnåelig eller ofattbar. Fullt möjlig att följa för den finns nära dig i din mun och i ditt hjärta, säger han. Det är något som kommer inifrån. Nära dig. Inget uppe i himlen eller bortom havet utan här och nu mitt i det vanliga livet. Därför kan du följa den. (Femte Moseboken kapitel 30, vers 11 - 16).

Den engelske författaren E M Forster sa att livet handlar om att finna sammanhang och upprätthålla samband, connect only connect. (ungefär: knyt an bara knyt an)

Guds kyrka är gemenskap, skaldar Olov Hartman i psalmen nummer 57 om kyrkan.

Lagen är till för att hålla samman människor i en god gemenskap men för att denna ska bli meningsfull och hållbar krävs kärlek som inte kan tvingas fram utan bara levas ut. Lagen måste finnas nära dig.

Att lyssna i tro är ämnet för söndagen som kommer. Genom att lyssna till Guds röst och följa den springer kärleken fram.

Nära dig, det är nyckeln till den goda gemenskapen och livet. Nära varandra och nära Gud. Det kan ingen tvinga oss till utan det kan vi bara välja själva.

Jan-Olof Johansson
Biskop emeritus

Närbild på vete på en åker.

Trefaldighetstiden

Trefaldighetstiden är veckorna mellan pingst och domssöndagen i november. Trefaldighetstiden handlar om att lära känna Gud och växa som människa.