Prästgården, som Brita-Kajsa, deras dotter och svärson flyttade in i, Laestadius själv hann aldrig bo här
Foto: J.Kult

Prästgården i Pajala

Nyhet Publicerad Ändrad

ett klarläggande angående prästgården i Pajala

Beslutet att renovera är redan i sig beslut nog för att man förutsätter att kyrkoherden ska bo i lägenheten i Prästgården. Det är logik, i annat fall hade fastigheten inte renoverats så som beslut tagits att renovera.  

Principiellt sett brukar jag inte bemöta media eftersom vissa nyheter är baserade på hörsägen. Denna gång, då Haparandabladet påstått att jag har flyttat in i prästgården i Pajala utan att det finns något beslut, har Haparandabladet bitit sig själv i svansen. När Lars Pekka ringde mig, 15 september, satt jag i ett sammanträde med representanter för Övertorneå och Haparanda församlingar, mötet hölls i Övertorneå. På mobilsvaret inleder Lars Pekka sitt meddelande med orden att "det ryktas..." När jag hörde honom använda ordet ”ryktas” slutade jag att lyssna. För om det är rykten som styr Haparandabladet som nyhetsmedia så är det förvånande nog. Då kan man fråga sig om deras agerande under förra året också byggt på rykten. Allt som hitintills påståtts i Haparandabladet brister på fakta och verkar byggt på hörsägen, bara genom att söka fakta i ärendena kan vi förstå det. Haparandabladet verkar dock inte velat ha underlag till sina artiklar baserat på fakta.

Den lägenhet som vi har hyrt på Doktorsronden 11 C var inte skriven på mig utan på Pajala församling. När den lägenheten sades upp, den sista juni i år, är det helt logiskt att jag som hyresgäst, som bor i lägenheten, flyttar ut. Vi hade inte något annat val, än att lämna lägenheten på Doktorsronden 11 C. Var skulle vi då flytta? självklart till den lägenhet som har renoverats för ändamålet - ett ärende som har varit aktuellt sedan 2013, då samtalen om renovering av prästgården och Laestadiuspörtet började. Det är alltså ingenting som hänt plötsligt, som Haparandabladet ger sken av, utan något som är väl planerat sedan flera år tillbaka. Men det kan inte Lars Pekka veta men istället för att undersöka fakta utgår han från ett rykte som utgått från en besviken själ, jag vet inte? 

När jag började som kyrkoherde i Pajala församling 2013 fick jag bl. a. veta att fastigheterna; Laestadiuspörtet och Prästgården var uthyrda till Pajala kommun. De hade varit uthyrda under de senaste sex åren. Under de år fastigheterna hade varit uthyrda så hade fastighetsägaren, Pajala församling, inte genomfört någon större renovering för att bevara dessa historiskt viktiga byggnader. Det var något jag reagerade på. Därför började jag ställa frågor ifall det inte vore bättre att ägaren själv, Pajala församling, skulle återta ansvaret för de uthyrda fastigheterna, för att få dem i bättre framtida kondition? Den hyra som församlingen fick var inte särskilt hög och räckte inte till att underhålla fastigheternas reella kostnader, utan täckte i princip driften; värme, el och vatten. Prästgården var dessutom inte särskilt mycket använd sedan en anställd i kommun, som hade haft sitt kontor i prästgården, hade gått i pension. Däremot hade man hunnit montera in en hiss, som kom upp mitt i rummet på övre våningen och en brandtrappa som gick ner till hallen nere i köket, två anordningar som hade förstört utseendet invändigt. Det nämnda är alltså orsaken till att jag föreslog kyrkorådet att göra något åt saken. Kyrkorådet å sin sida, gick vidare och föreslog Kyrkofullmäktige att avsätta 1,5 miljoner för år 2014 och 1,5 miljoner för år 2015 för en invändig renovering av prästgården. Arkitekten Monarken i Luleå anlitades och de ritade in en lägenhet på övre våningen, som skulle hyras ut åt kyrkoherde, och en mindre lägenhet nertill, som skulle användas för vikarier. Men det allra viktigaste var ändå att skapa en fin mottagning för alla de turister som besöker Laestadiuspörtet, Brita Kajsas örtagård och brunn. Äntligen skulle Pajala församlings historiskt viktigaste fastigheter få en genomgång och upprustning, för att stå emot tidens tand.

Det hade varit tragiskt om dessa historiskt viktiga fastigheter hade fortsatt förfalla. Det är bättre att fastigheterna genererar lite pengar tillbaka till församlingen. Så när hyresavtalet med Pajala kommun sades upp i juni 2014 var det dags att kalla in arkitekt och därefter har det mesta flutit på bra. Den lokala snickarfirman Ylipää Bygg AB har gjort ett fantastiskt arbete, som kommer att förgylla Pajala församling och kommun under lång tid. Själv fyller jag 61 år och blir inom kort pensionär. Hade projektet skapats för kyrkoherdens skull, ja, då hade både kyrkoråd och kyrkofullmäktige i god tid avslöjat avsikten. Tyvärr är det ibland någon som upplever sig ha blivit trampad på tårna, kan hända är det en av dem som har valt att sprida ut dessa illasinnade rykten, som åtminstone Haparandabladet verkar vara intresserad av.

Med vänliga hälsningar 

Kaarlo Kult, Er kyrkoherde/prost 
2016-09-16