Återöppnande av Lärbro kyrka 18 september

Nyhet Publicerad Ändrad

Lärbro kyrka i Norra Gotlands pastorat har genomgått en stor renovering under nästan ett år. Den 18 september var det dags för återöppnande och en ljusare kyrka mötte församlingen.

Biskop Sven-Bernhard Fast ledde mässan tillsammans med kyrkoherde Martina Åkeson Wollbo, organisten Dan Eiderfors, Forsakören och pastoratets övriga präster och diakoner. Högtiden följdes av en orgelkonsert med Dan Eiderfors.

Detta har renoverats 2016
Renoveringen inleddes hösten 2015. Det är i huvudsak torrengöring av kalkväggar och valv med tillhörande konservering av kalk-dekormåleri, stenvalvbågar och pelare med dess detaljer. Viss lagning av sprickbildning och rensning av tidigare renoverings cementputs har också varit nödvändig, liksom avjämning av grova tidigare lagningar. Då målet har varit att få likartad jämn och varm struktur och kulör på samtliga putsytor, har kalken tonats åt guldockra genom lavering, med ett fint svagt flammigt resultat.

Värmesystemet har bytts ut från direktverkande el till att bli vattenburet med matning via kulvert från vaktmästarstugans el central där elpannan ger en bra möjlighet att senare kompletteras med andra former av egentillverkad energi. Vid dragning av rörledningar har behovet av golvöppning varit nödvändig, där även kanalisation för ny el har dolts.

Ljud och ljus har förbättrats och kan idag enkelt styras via telefon-app. De sedan två år nyrenoverade takkronorna har fått nya arbetsmiljövänliga ”hissanordningar”.

Handledare och trappräcken har monterats vid entré och vid trappavsats mellan långhus och tornrummet. Visst trämåleri har konserverats och annat har blivit nymålat.

Textilier har konserverats och därför har även ett klimatskåp byggts i sakristian. Mattor har blivit påkostade specialrenovering. Den sedan tidigare konserverade bildstenen och gravhällen har nu fått en värdig plats inne längs norra tornväggen. Till det yttre har förbättringar och lagningar gjorts i huvudsak av tornputsen. Över de äldre gravtumborna direkt sydost om kyrkan har faltaksskydd byggts.

Restaureringsarkitekt har varit Jan Utas och utförande har Gotlandsbyggen AB stått för.

Läs mer om Lärbro kyrka härPdf