Foto: Maria Fäldt

Bättre tillgänglighet i Piteå kyrka

Nyhet Publicerad

Piteå kyrka är stängd mellan 12/9-9/10 för borttagning av bänkar. Arbetet görs för att förbättra tillgängligheten för rörelsehindrade och för att införa bättre brandsäkerhet.

Vecka 37 inleds arbetet med att ta bort två av de främre bänkraderna i Piteå kyrka. Förändringen skapar mer utrymme i kyrkans främre del och innebär bättre tillgänglighet för rörelsehindrade.
– Ljusbäraren, som för närvarande är placerad i mitten av kyrkan, kommer att flyttas fram till den nya öppna ytan. På så sätt blir säkerheten kring tända ljus bättre, säger Stefan Lindgren, kyrkogårds- och fastighetschef.

Medan bänkarna tas bort är kyrkan stängd, vilket innebär att inga gudstjänster kommer att hållas i kyrkan. Gudstjänster kommer istället att hållas i Stora salen i Kyrkcenter, Nygatan 23, fram till dess att Piteå kyrka öppnar igen vecka 41. Första gudstjänsten hålls söndag 16 oktober.