S:t Olofs församling har mottagit Linda Folebäck som ny församlingsherde

Nyhet Publicerad

Linda kommer senast från Borgs församling i Norrköping. S:t Olofs församling lockade med sitt läge i innerstaden, sina många människor med olika bakgrund och behov samt sina stora kyrkorum S:t Olai kyrka, Hedvigs kyrka och Matteus kyrka och det lite mindre Lindö kapell.

S:t Olofs församling bedriver ett omfattande socialt arbete, något som tillhör Lindas tidigare arbetserfarenhet som präst i Stockholm och Malmö. Hon har också arbetat som ungdomspräst och fokuserat på gudstjänstutveckling.

Linda Folebäck mottogs i en mässa i Hedvigs kyrka söndagen 4 september. Kyrkoherde Thomas Wärfman deltog och höll ett tal direkt till Linda, som bland annat fick höra att hon besitter stor kompetens, mod och lyhördhet. Präster var Jyrki Myöhänen och Viveka Tjälve. En tillfällig körkonstellation deltog, som bland annat sjöng Lindas favoritpsalm 189 Bliv kvar hos mig.

Linda höll en predikan som innehöll en högst personlig tolkning av vad varje kyrka i församlingen kan betyda för de uppdrag som Svenska kyrkan har.

Ur predikan

Matteus kyrka med sina tolv pelare kan ses som en symbol för vårt medarbetarskap för en bättre värld. De tolv pelarna symboliserar de första lärjungarna men även dig och mig. Det diakonala uppdraget att ge plats för medmänniskan.

Lindö kapell med en förskola bredvid kyrkorummet berättar för mig om trons betydelse på hemmaplan. Beläget i bostadsområdet runtomkring och ett kyrkorum med gåvor från dem som varit med om att skapa tro mitt i livet. I vår tid, när missionsuppdraget blir allt tydligare på vår hemmaplan finns Lindö som en påminnelse om detta.

S:t Olai kyrka, belägen i parken bredvid gågatan är med sin öppenhet och rymd en plats för gudstjänst i den spontana eller innovativa formen. Det personliga gudsmötet och rum för det oväntade.

Hedvigs kyrka som blivit allt tydligare i sin profil med kultur och undervisning. Vid sidan om diakonin så tror jag att undervisningen växer fram som ett allt tydligare behov i samhället. Kyrkan har en tusenårig tradition av att ge redskap för etiska förhållningssätt och frågor kring värdegrund. Vår framtid är beroende av vår förmåga till undervisning idag.