Läronämndens yttrande 2016:10y Ekumenisk överenskommelse mellan Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet