Läronämndens yttrande 2016:09y Gemensamt ansvar - fastigheter, kyrkor och utjämningssystem

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet