Läronämndens yttrande 2016:06y Tidsbegränsad anställning för kyrkoherde och stiftsbiskop

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet