Foto: Bild från wikipedia

Forskningsexpedition till Svalbard bygger broar

Nyhet Publicerad

Snart bär det av till Svalbard för Sara Blom. Sara Blom, präst, fysiker och verksam i Cusanus projektet i Lunds och Göteborgs stift, reser den 1 till 13 september iväg på en tvärvetenskaplig forskningsexpedition.

- Det ska bli jättespännande att få uppleva Svalbard och den speciella miljö som finns där. Den största poängen är att möta de andra deltagarna. Jag känner dem inte sedan tidigare men vi har alla olika akademiska bakgrunder. Jag är med i egenskap av teolog, berättar Sara Blom.

- Under resan ska samtal föras om det vi ser och upplever. Vi kommer att följa i Anton Rolandsson Martins fotspår. Han var en av Linnés lärjungar och följde med ett valfångstfartyg till Spetsbergen 1758.

Som en viktig källa finns Martins dagbok där han noggrannt och detaljerat förde anteckningar.  

Sara Blom laddar som bäst inför en forskningsresa till Svalbard.
Sara Blom förbereder sig som bäst för en resa till Svalbard. Foto: Anna-Karin Olsson

För Sara Bloms del är det första gången hon är med på en forskningsexpedition. Deltagarna kommer att flyga till Svalbard där färden sedan bär vidare med fartyg. Ett dussintal personer med skiftande discipliner följer med.

Forskningsexpeditionen företas för att bygga broar mellan nu och då, mellan akademiska discipliner och för att öka kunskapen om vår planet. Utgångspunkten är det fältarbete som Linnés lärjunge gjorde. Teamet som följer i Anton Rolandsson Martins fotspår ska samla material och göra jämförelser mellan 1700-tal och nutid. Tanken är att bryta ny mark och komma till nya insikter.

Resan är ett samarrangemang mellan IK Foundation, Naturhistoriska riksmuseet, Valand konstakademi och Gränna Polarcenter.  Expeditionen kommer att mynna ut i en utställning på Gränna Polarcenter och i en bok.

maria.c.lundstrom@svenskakyrkan.se

FAKTA

Sara Blom är stiftsadjunkt och teknologie doktor i fysik. Hennes teologiska intresseområden är dels mötet mellan teologi och naturvetenskap och dels samhällsfrågor i teologiskt perspektiv.

Sara Blom har arbetat som församlingspräst i 10 år och arbetar nu med fortbildning inom ramen för Cusanusprojektet i  Göteborgs och Lunds stift. Cusanus är ett treårigt utbildnings- och forskningsprojekt som startade 2015. Det har till syfte att bredda diskussionen och öka kunskapen mellan religion och naturvetenskap.

Läs mer om expeditionen till Svalbard på IK Foundations webbplats