Luleå stift

Prata med oss

Kontakt

Luleå stift Besöksadress: Stationsgatan 40, 97232 Luleå Postadress: Box 942, 97128 LULEÅ Telefon: +46(920)264700 E-post till Luleå stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Roseniusdagar i Ånäset

Carl Olov Rosenius var en centralgestalt i 1800-talets stora väckelserörelser och trots att det gått 200 år sedan han föddes är hans betydelse som teolog, författare, psalmdiktare och själavårdare med mera, fortfarande stor och vidsträckt.

Detta kom tydligt till uttryck under de Roseniusdagar, som nyligen hölls vid hans födelsegård i Ånäset. Carina Wikman, ny kyrkoherde i Holmsunds församling, inledde med att betona den stora roll Maja-Lisa Nilsdotter Söderlund spelat för den 22 år yngre Rosenius andliga utveckling.

Daniel Lindmark, professor i kyrkohistoria vid Umeå universitet, lyfte fram den utbredda läsningen av Rosenius samt spridningen och nyutgivningen av hans skrifter, inte minst i Västerbotten, men också långt utanför Sverige.

Lars Olov Eriksson, docent i Gamla testamentets exegetik och tidigare rektor vid Johannelunds teologiska högskola, belyste i två föredrag Rosenius stora betydelse som stadsmissionär i Stockholm och hur efterfrågad han var för sin enastående förmåga som själavårdare. Denna är för övrigt väl belagd genom hans mycket omfattande författarskap och korrespondens, varav många brev trycktes redan under hans livstid.

Programmet innehöll även berättarteatern ”Tro och tvivel”, som fullödigt och gripande dramatiserade viktiga scener ur Rosenius liv.

Dagarna var ett samarrangemang mellan föreningen Roseniusgårdens vänner och Stiftshistoriska sällskapet. De avslutades med gudstjänst i Nysätra kyrka där Lars Olov Eriksson i sin predikan över dagens evangelietext även anknöt till Rosenius utläggning av denna.