Foto: Gustaf Hellsing

Nu kan du swisha din kollekt

Nyhet Publicerad

Skicka till 123 617 28 11

Att vi går mot ett "kontantlöst samhälle märks även vid våra gudstjänster. De av oss som sällan har kontanter på sig har nu möjlighet att skicka pengar via swish i sina mobiltelefoner.

Detta gäller vid gudstjänster och mässor i våra tre församlingar.

Swischa till nr 123 617 28 11


Är du i Gagnefs församling skriver du "Kollekt Gagnef" i meddelandefältet.

Är du i Mockfjärds församling skriver du "Kollekt Mockfjärd" i meddelandefältet

Är du i Floda församling skriver du "Kollekt Floda" i meddelandefältet.

Busenkelt för dem av oss som har swisch!

Vid varje gudstjänst talar prästen om vart kollekten går. Det kan vara till exempelvis internationella hjälpprojekt eller till lokala projekt eller verksamhet i din församling.

Tack för din gåva!