Foto: Jonas Tobin/IKON

Vill du bidra med tid och engagemang?

Nyhet Publicerad Ändrad

Har du en längtan att bidra i församlingens arbete? Det kan gälla allt från en bak- eller besöksgrupp, till att vara söndagsskollärare eller en extra vuxen i barn- och ungdomsgrupperna.

Har du frågor om ideellt engagemang i församlingen? Välkommen att kontakta diakon Annette Linde.