Pilgrimsdag

Nyhet Publicerad

10 september

Kalmar-Ölands kontrakt inbjuder till pilgrimsdag 10 september.

9.00 Pilgrimsandakt i Mortorp kyrka 

Pilgrimsvandring

11.00 Pilgrimsandakt i Arby kyrka

Vid klockstapeln info om Arby och kyrkan. Pilgrimsvandring med kaffe och smörgås utmed leden.

12.30 Holmkvarns garveri - museum

13.30 Pilgrimsandakt i Hagby kyrka; "Skapad i skapelsen".

Sopplunch i församlingshemmet

14.30 Vandring till Sigfridshamn - Loverslund. Lars Larsson berättar. Avslutande andakt ca 15.30

Anslut var ni vill utmed pilgrimsleden. Återtransport från Sigfridshamn ordnas.

Anmälan krävs för kaffe och sopplunch. Ring 0480-77 04 00 eller anmäl i formuläret nedan.

Kaffe och smörgås: 20 kr
Sopplunch: 80 kr

Anmäl dig till kaffe och/ eller sopplunch