Motion 2016:082 Kommunikation om upphörande av tillhörighet i Svenska kyrkan

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet