Motion 2016:077 Avyttring av egendom som församlingen inte behöver

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet