Motion 2016:010 Tidsbegränsad anställning för stiftsbiskop

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet