Motion 2016:009 Tidsbegränsad anställning som kyrkoherde

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet