Ikon Erland Forsberg
Foto: Mikael Ringlander

Fönster mot himlen i Göteborgs Domkyrka

Nyhet Publicerad Ändrad

En utställning om ikonmålare Erland Forsberg 28 aug - 13 nov 2016 samt en föredragsserie varje söndag i oktober, se program nedan.

Ikoner och hädelse – om Kristus i konsten.

En föredragsserie i Göteborgs Domkyrka söndagar kl. 15.00

9 oktober Ola Sigurdson - Ikoner och hädelse - teologi om bild

16 oktober Owe Wikström - Att se och bli sedd - om ikonens hemlighet

23 oktober Erland Forsberg - Ikonen - att öppna sitt inre rum

30 oktober Marie Fahlén - Kristusbilden - tradition och utmaning

Erland Forsberg är finlandssvensk, präst och sedan många år ikonmålare på heltid. Fotografen Mikael Ringlander har följt vägen från planka till färdig ikon. Ett arbete som sker i många steg och med stort tålamod. Ett fel och månaders arbete är förspillt. Erland Forsberg säger om ikoner:
– En bra ikon skall man kunna se på i en halvtimme varje dag. En slitstyrka som få bilder äger. Ansiktet i en ikon kan vara undanglidande, men också intensivt närvarande. Ändå är det bortom bilden i gränslandet mellan det yttre skådandet och den inre bilden, som vi kan ana mysteriet.

Texterna om hur en ikon blir till finns på både på svenska och finska.