Kairos Palestina sommarläger 2016
Foto: Maria Lundström

Kairos Palestinaläger ”Bojkott ett sätt att uppnå förändring”

Nyhet Publicerad

Hur kan man hitta vägar till en rättvis fred i Israel/Palestina? Under en veckas läger har 40-talet fredsarbetare och internationellt engagerade samlats i Kullabygden kring den frågan.

Jean Zaru, Robert L.Herbst och biskop Johan Tyrberg
- Denna lägervecka är viktig. Det är bra att mötet äger rum i Lunds stift, konstaterar biskop Johan Tyrberg här med Jean Zaru, palestinsk kväkare och Robert L. Herbst, representant för Jewish Voice for Peace USA. Foto: Maria Lundström

Många av de som deltog har rest i eller bott i Israel/Palestina. Nu möttes man för att lära sig mer om situationen för de kristna i det Heliga landet, om det dokument som heter Kairos Palestina och om den nya rörelse som vill verka för bojkott av Israel kallad Boycott, Disinvestment, Sanctions – förkortat till BDS.

En av de som medverkade på lägret var Robert L. Herbst, amerikansk advokat, aktiv i organisationen Jewish Voice for Peace. Tidigare bojkottade JVP varor från bosättningar. Nu har man tagit steget till att bojkotta allt som produceras av Israel. Robert L. Herbst har efter lång tids begrundande valt att höja sin röst mot de missförhållanden som råder i Israel/Palestina.

Det behövs en ekonomisk bojkott som blir kännbar för Israel. Det handlar inte om att överge Israel utan det är istället en uppmaning till att landet ska leva i enlighet med sin värdegrund, sin etik och folkrätten. Israel behöver befrias från sin roll som förtryckare, poängterar Robert L.Herbst.

- Det var först sommaren 2015 som jag började tala öppet och offentligt om oron över palestiniernas situation. Gazakriget året innan var en ögonöppnare för mig. Israel är som Sydafrika. Där behövdes det yttre tryck för att åstadkomma förändring. Mitt budskap till kyrkorna är att tala med politiker på alla nivåer. Vi är i behov av en ny utrikespolitik. 

- Det stundande valet i USA kommer att påverka hela världen. Redan har saker hänt. Bernie Sanders har uttryckt att palestinierna förtjänar att leva i frihet med värdighet. Stödet för detta bland gräsrotsrörelser är stort. Det här innebär en förändring och något nytt.

I USA bor minst 6 miljoner judar. Det ekonomiska stödet från USA till Israel är omfattande. USA:s regering ger varje år runt 3,5 miljarder dollar i stöd till Israels militär. Hittills finns det inget stöd för att stoppa bidraget. I o m USA:s avtal med Iran, där man bland annat avbryter den långa bojkott som pågått, utlovas Israel få ytterligare en miljard dollar årligen i militärt stöd.

- I judiska kretsar börjar vi få viss framgång med vårt budskap även om det är lättare att tala om detta med kristna församlingar. Det är svårt. Det är ett otroligt känsligt ämne. Att identifiera sig själv som förtryckare sitter långt inne.

Rabbinernas tystnad är ett problem. De är rädda för att öppet ta ställning eftersom det kan leda till splittring i deras församlingar, berättar Robert L.Herbst.

- Vi strävar alla efter enlighet och vill inte orsaka splittring.  Historien med antisemitism gör det svårt att kritisera den israeliska staten. För judar är detta vår tids stora fråga.

Ett fenomen är att det som händer i form av övergrepp, husrivningar, användandet av gummikulor med mera finns till beskådan på youtube. Det filmas och sprids med den nya teknologin.

- I vår organisation Jewish Voice for Peace gör vi insatser för att nå ut och påverka genom vårt kommunikationsarbete. När förtryck råder segrar sanningen till slut. Verkligheten kommer ikapp. Det kommer en vändpunkt. När den punkten väl är nådd går det ofta väldigt snabbt.

Nästa talare denna dag var Lunds stifts biskop Johan Tyrberg.

Bojkott är ett hårt men kärleksfullt sätt att säga att det inte är okej att bete sig illa.

Robert L.Herbst, Jewish Voice for Peace USA

Biskop Johan talade utifrån sitt valspråk om att vara jorden salt och världens ljus. Saltet hjälper oss att förstå hur vi ska leva som kristna.

- Kristna är sända av Gud för att verka i samhället. Hur smärtsamt det än är kan vi inte skydda oss. Vi ska visa på fredlig samexistens. Även om vi inte är så många kan vi göra skillnad, precis som det bara behövs några få korn salt för att sätta smak på en maträtt.

- Det finns krafter som säger att kyrkan ska hålla tyst, men fatta mod och ge inte upp. Fundera på vad det är att vara kristen och leva i Jesu efterföljd. Kommunicera budskapen, öppna dörrarna mellan människor och använd saltets och ljusets gåva, uppmanar biskop Johan Tyrberg.   

En paneldebatt mellan Robert L.Herbst, biskop Johan Tyrberg och den palestinska kväkaren Jean Zaru följde. Jean Zaru har flertalet gånger kommit till Lunds stift för att medverka vid internationella dagar.

Jean Zaru tror på bojkott och på fredligt motstånd som ett medel för att uppmärksamma orättvisor. När hon tidigare var lärare i hemkunskap uppmuntrade hon eleverna att laga mat med lokala råvaror.

- Det handlar om miljön men det handlar om mer än det. Det rör sig om att vara trogen vår egen kultur. Det är väsentligt för oss palestinier som inte bara förlorar vår mark utan också vår kultur och våra berättelser.

Jean Zaru mötte en gång en judisk kvinna som var mycket upprörd över att höra Jean berätta om sina upplevelser av förtryck. Kvinnan menade att det var en kritik av staten Israels taktik.

- Jag svarade att jag beklagar, det gör mig ledsen, men om det var svårt för dig att lyssna så har det varit ännu svårare för mig att genomleva.

Jean menade vidare att en ekonomisk bojkott av Israel kan sätta strålkastarljus på ockupationens orättvisor. Det kan också få både palestinier och israeler att bryta med våldets strukturer. Bojkotten av Sydafrika på sin tid fick saker att hända.

- Bojkott är ett hårt men kärleksfullt sätt att säga att det inte är okej att bete sig illa. Vi måste få ett slut på ockupationen och ge palestinierna rättigheter så att de kan leva ett värdigt liv, tycker Robert L. Herbst.

Vad inger hopp?

- Jag är optimist. På sikt kommer vi att nå fram till en vändpunkt. Jag säger som Franklin D. Roosevelt. Vi har inget att frukta, förutom fruktan själv, sade Robert.

- Att göra motstånd genom icke-våld ger hopp. Det som ger mig hopp är det palestinska folket motståndskraft. Vi försöker arbeta och sätta nya barn till världen trots all smärta och lidande. Jag tror på den gudskraft som finns i oss. När jag känner Guds kraft i mig ser jag den samtidigt i andra människor. Jag försöker också att nätverka så mycket som möjligt, förklarade Jean Zaru.

- Historien visar att förändring är möjlig. Det som verkar omöjligt kan hända, påpekar biskop Johan och lyfter exemplet med den mur som delade Tyskland, en mur som till slut föll.

- Det som krävs är mod att förändra, mod att vara kristen i världen. Det finns alltid hopp.  Jag tror på icke-våld och på dialog, avslutade biskop Johan.  

En annan röst på lägret kom från Staffan Granér från Judar för Israelisk Palestinsk Fred, JIPF. Organisationen vill riva murar och bygga broar mellan israeler och palestinier och stöder BDS-initiativet.

På plats var också Karl-Johan Tyrberg.

- Nu är tiden inne för kyrkorna att bekänna färg. Står kyrkorna upp för en rättvis fred och tar del i bojkotten av den israeliska ockupationsmakten eller sviker kyrkorna de palestinska kristnas rop på solidaritet och ickevåldsaktioner, utmanade den tidigare biskopen i Härnösand men underströk samtidigt att kritik av Israel som ockupationsmakt inte är ett ifrågasättande av Israel som stat.

Marie Körner, stiftskonsulent med ansvar för internationellt arbete, Lunds stift är nöjd med lägret:

- Bland det viktigaste med dagarna är att träffas och nätverka. Vi har fått lyfta frågan med BDS, försetts med nya argument och tagit emot värdefull input bland annat från USA och Jewish Voice for Peace.

- Jag är jätteglad att biskop Johan var med oss under en av dagarna. Hans presentation kring sitt valspråk att vara jordens salt passade väl in och var inspirerande. Lunds stift har haft en lång tradition av solidaritet, samverkan och stöd till kristna palestinier. Därför är det glädjande att Lunds stifts nye biskop blir introducerad i de här sammanhangen.

En av de saker som kom ut ur mötet Kairos Palestina är att uppmuntra församlingar till regelbunden förbön för de krigs- och ockupationsdrabbade i Mellanöstern.

Maria Lundström

Bakgrund

Arrangörer för dagarna var Lunds stift, Uppsala stift samt Sabeels vänner i Skandinavien.  Sabeel är ett ekumeniskt centrum för palestinsk befrielseteologi beläget i Jerusalem. Det startades 1989 av Naim Ateek.  

Stiftskonsulent Marie Körner ledde tillsammans med Anna-Karin Hammar, stiftsadjunkt i Uppsala lägret den 9-12 augusti 2016 i Strandbaden, Skåne. På programmet stod bland annat föreläsningar, gudstjänster och en pilgrimsvandring till Kullen. 

Flera gånger har kyrkomötet diskuterat Kairos Palestina-dokumentet. År 2012 beslutade kyrkomötet att rekommendera församlingarna att följa uppmaningarna i Kairos Palestina-dokumentet, att avbryta investeringar, införa sanktioner och bojkotta företag och produkter från de israeliska bosättningarna på de ockuperade palestinska områdena.

Kairos Palestinadokumentet har skrivits av ett antal palestinska kristna kyrkoledare. Det beskriver de kristna palestiniernas situation, sätter in det i ett politiskt sammanhang och uppmanar kyrkorna runt om i världen att stärka sina insatser för att bereda vägen för en varaktig och rättvis fred för både palestinier och israeler. Till stor del bygger dokumentet på en text från Sydafrika 1985 som uppmanade de kristna att motsätta sig apartheid. Förklaringen till ordet Kairos i dokumentets titel är att Kairos är det grekiska ordet för "ett lämpligt eller avgörande ögonblick". Dokumentet har tillkommit inom ramen för Kyrkornas Världsråds Palestine-Israel Ecumenical Forum (PIEF) som stöder de palestinska kyrkorna. Källa: Wikipedia