Högmässa med konfirmation

Nyhet Publicerad

På söndag, 14 augusti kl 10.00 i Lilla Malma kyrka. Samt avskedspredikan av Maria Karmskog.

Nu på söndag är alla hjärtligt välkomna till Lilla Malma kyrka. 

Årets konfirmander kommer ha sin redovisning och Maria Karmskog kommer leda sin sista gudstjänst i församlingen. 

Efteråt serveras kyrkkaffe!

Och som vanligt finns tillgång till kyrktaxi för de som bor längre bort i församlingen och har svårt att ta sig till kyrkan. Tel 0157-224 44