Foto: Mona Davidsson

Urngravar även på Norra

Nyhet Publicerad Ändrad

Nu följer Norra kyrkogården efter Västra och Holm – och erbjuder urngrav med begränsad gravrätt.

Även här rör det sig om gamla gravar, där gravrätten löpt ut och platsen återgått till kyrkogårdsförvaltningen. Självklart rörs ingenting på djupet, och inget grävs upp. I det övre skiktet, en knapp meter ner, gravsätts urnan.
Till att börja med erbjuds tjugo platser på Norra kyrkogården. Den gamla gravstenen har slipats av och blir bakgrund till gjutna metallplattor med inskription.
Norra kyrkogården, strax bortom Norre katts park, går utmärkt att välja som sista viloplats utom för jordbegravningar.
– För en anhörig som bor i centrum eller på Nissastrand, ligger Norra kyrkogården bra till, säger kyrkogårdsingenjör Karin Gunnarsson.
Hon tror att intresset för urngrav med begränsad gravrätt kommer att fortsätta öka.
– Det är ett alternativ för dem som av olika skäl har svårt att ansvara för gravskötseln, men vill ha möjlighet att besöka och smycka gravplatsen med snittblommor och gravljus.

Mer information och kontaktuppgifter finns här:
https://www.svenskakyrkan.se/halmstad/kyrkogardsforvaltningen

Text: Mona Davidsson

 

Här erbjuds nu urngravar med begränsad gravrätt. Den gamla gravstenen har slipats ner och ger plats för tjugo metallplattor. Plattan i Karin Gunnarssons hand är ett provexemplar.
Här erbjuds nu urngravar med begränsad gravrätt. Den gamla gravstenen har slipats ner och ger plats för tjugo metallplattor. Plattan i Karin Gunnarssons hand är ett provexemplar. Foto: Mona Davidsson