Teckna inga lokala löneavtal

Nyhet Publicerad Ändrad

Lokala överenskommelser kan träffas om stegen i lönebildningsprocessen, inte om övriga delar av löneavtalet.

I enlighet med Kyrkans löneavtal 16 steg 2 ska arbetsgivaren kalla samtliga berörda arbetstagarorganisationer till en överläggning inför löneöversynen. Vid överläggningen kan lokala parter genom en överenskommelse avstå från delar av lönebildningsprocessen så som den beskrivs i avtalet genom steg 1-9 samt överenskomma om framtida modeller för löneöversyn. Kollektivavtalsparternas avsikt med den formuleringen är att öppna upp för att arbetsgivare och lokala arbetstagarorganisationer ska kunna komma överens om att något eller några steg i löneavtalet ändras för att bättre svara mot lokala behov.

Observera att det endast är möjligt att träffa lokala överenskommelser om stegen i lönebildningsprocessen, inte om övriga delar av löneavtalet. Teckna därför inte ett helt nytt Kyrkans löneavtal 16 lokalt, utan det centrala löneavtalet gäller.