Foto: Frida Johansson

VIKTIGT  VIKTIGT   VIKTIGT  Svenska kyrkans verksamhet i Norge är i fara!

Nyhet Publicerad Ändrad

Ditt stöd är avgörande för kyrkans framtid. Bekräfta ditt medlemskap redan idag.

Under våren fick Svenska kyrkan i Norge besked från det norska kulturdepartementet om att den tidigare särordningen för medlemshantering i de nordiska folkkyrkorna ändras. Från och med den 1 januari 2017 kan Svenska kyrkan i Norge söka ekonomiskt bidrag endast för de medlemmar som bekräftat sitt medlemskap. Du kan göra detta genom att sända in den blankett du finner längre ned på denna sidan.

Varför ska jag bekräfta?

För dig och för många andra är det viktigt att du bekräftar ditt medlemskap. Varje bekräftat medlemskap i Svenska kyrkan i Norge bidrar till att församlingen får offentligt ekonomiskt stöd. Tack vare dig kan församlingen varje år tex...
... ge 100-tals norgesvenskar i kris enskilt samtalsstöd
... genomföra barnverksamhet för 2500 barn och föräldrar
... besöka 100 svenskar som är sjuka eller sitter i fängelse
... fira lucia tillsammans med 3000 svenskar
... samla in en kvarts miljon norska kronor vid julbasaren som skänkes till välgörande ändamål
... erbjuda kulturella mötesplatser och möjlighet att fira svenska traditionella festligheter 
... erbjuda gudstjänster, dop, vigslar och begravningar i Oslo, Trondheim, Stavanger och Bergen
Låt oss hjälpas åt att fortsätta det arbetet.

Vad behöver jag göra?
Du kan bekräfta ditt medlemskap på flera sätt.

Varje medlem behöver bekräfta sitt medlemskap. Medlemskap för barn under 15 år ska bekräftas av föräldrar/vårdnadshavare (d.v.s. båda där det finns två). Blankett för detta hittar du här. 

För många betyder ditt medlemskap skillnaden mellan förtvivlan och hopp.

Vad händer om jag inte bekräftar?
Ditt medlemskap i Svenska kyrkan kvarstår oavsett om du sänder in bekräftelse eller ej men finansiellt är församlingen helt beroende av att medlemmarna sänder in en bekräftelse på sitt medlemskap. För den enskilde medlemmen kostar det, precis som tidigare, inget att vara medlem, mer än det arbete som krävs för att sända in en bekräftelse.

För många betyder ditt medlemskap skillnaden mellan förtvivlan och hopp. Hjälp oss så att det viktiga församlingarbetet kan fortsätta. Ditt medlemskap ger oss möjlighet att fortsätta vårt arbete för dig med svenskanknytning som lever i Norge. Ett stort tack på förhand för ditt stöd!

Blankett för att bekräfta medlemskap, vuxen
Blankett för att bekräfta medlemskap, barn

Formulär för att bekräfta ditt medlemskap i Svenska kyrkan i Norge

 

Vad har hänt?
Svenska kyrkan i Norge fick i början av sommaren besked från det norska kulturdepartementet att de ändrar sin tolkning av trossamfunnsloven. Den tidigare fungerande ordningen för de nordiska folkkyrkorna kommer att ändras från 1 januari 2017. Medlemmar i Svenska kyrkan i Norge, Den finländska evangelisk-lutherska församlingen i Norge samt Den Islandske Lutherske-Evangeliske Menigheten i Norge måste bekräfta sitt medlemskap när man bor i Norge. Församlingarna kommer efter detta datum endast kunna söka statligt och kommunlat bidrag för sina medlemmar som bekräftat sitt medlemskap. Hittills har Svenska kyrkan i Norge fått söka ekonomiskt bidrag för samtliga medlemmar som är folkbokförda i Norge.

Departementet och Fylkesmannen har bekräftat att de nordiska folkyrkorna hittills har förhållit sig helt enligt gällande lag och överenskommelse gjord 2006 men att lagen nu tolkas annorlunda. 

Ditt medlemskap gör skillnad.

Detta kan få förödande konsekvenser för församlingens ekonomi och verksamhet, församlingen är därför helt beroende av att få skriftlig bekräftelse från medlemmarna som är bosatta i Norge.

Svenska kyrkan i Norge har, tillsammans med övriga nordiska folkkyrkorna, protesterat mot departementets beslut att, utan lagändring, genomföra denna förändring, och beklagar verkligen det merarbete detta innebär för varje medlem. De nordiska folkyrkorna följer upp kravet från norska myndigheter men det innebär inte att kravet ses som rimligt eller legitimt.

Läs mer om medlemskap i Svenska kyrkan i Norge här